Těžká
břemena

Stěhování těžkých břemen

Naše služby

Nabízíme vám široký rozsah služeb pro stěhování strojů, trezorů, IT technologií apod.

Poradenství v přípravné fázi

Přenos zkušeností z realizace obdobných stěhovacích projektů a řešení specifik každé zakázky.

Technické řešení

Řešení způsobu manipulace se stěhovanými předměty a zvolení vhodné manipulační techniky.

Podrobný harmonogram

Výroba přesného harmonogramu prací v závislosti na technickém řešení a průchodnosti tras.

Dodání obalového materiálu

Vyvinuli jsme vhodný obalový materiál pro bezpečný transport. Vyrábíme speciální obaly na míru.

Předání stěhovacích tras

Převezmeme a předáme veškeré prostory, ve kterých je stěhování prováděno s důrazem na výtahy.

Stěhované předměty

Stěhované předměty převezmeme a předáme na základě předávacích protokolů.

Balicí servis

Zahrnuje odborné balení stěhovaných předmětů a ekologickou likvidaci použitého materiálu.

Instalace

Zajistíme odbornou instalaci stěhovaných strojů nebo technologií, včetně kontroly funkčnosti.

Montážní práce

Montážní team má mnohaleté zkušenosti s montáží strojního vybavení a IT technologií.

Manipulace

Vlastníme profesionální manipulační techniku, všichni naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni.

Transport

Používáme pouze vlastní nákladní vozidla, speciálně uzpůsobená pro účely speciálních manipulací.

Speciální technika

Zajistíme speciální techniku, například jeřáby, podvalníky, zvedací plošiny apod.

Umístění předmětů

Správné a přesné umístění předmětů. Při realizaci projektu na něj klademe zvláštní důraz.

Ochrana tras

Ochráníme místa, kde by mohlo dojít k poškození. Zvláštní důraz klademe na kabiny výtahů.

Operativní koordinace

Každé stěhování má přiděleného koordinátora, který s vedoucím zakázky řídí průběh stěhování.

Pojištění

Jsme pojištěni do výše 10 mil. Kč. S možností připojištění. Veškeré škodní události řešíme do 14 dnů.

Certifikáty

Jsme držiteli několika důležitých certifikátů řízení managementu kvality, enviromentální politiky a bezpečnosti.

ISO 9001:2015

řízení procesů kvality uvnitř společnosti

ISO 14001:2015

řízení dopadů činnosti společnosti na životní prostředí

ISO/IEC 27001:2013

řízení systému zabezpečení informací

ISO 45001:2018

řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Zelená firma

řízení procesů nakládání s elektroodpadem

IAM

oborové sdružení firem poskytujících mezinárodní stěhování

Klientská zóna

Nabízíme vám unikátní prostor plný rad a typů pro stěhování, ale i důležitých dokumentů, které jsou pro bezproblémový průběh zapotřebí. Heslo pro vstup do této sekce získáte od koordinátora vašeho stěhování.

Naše reference

Ročně realizujeme více jak 1000 stěhovacích projektů. Zde uvádíme seznam našich nejvýznamnějších zákazníků.

Skladování

Potřebujete v rámci stěhování uskladnit svůj majetek? Nic není snažší. Nabízíme vám naše prvotřídní a zabezpečené skladovací prostory.

Ekologické řešení

Snažíme se, aby za naší činností vznikala co možná nejmenší ekologická stopa.

Emisní limity

Naše vozidla splňují přísné emisní limity a dbáme na to, abychom minimalizovali množství zbytečně najetých kilometrů.

Recyklované zdroje

Používáme obalový materiál z recyklovaných zdrojů a dbáme na jeho vícenásobné použití. Pracujeme na vývoji krabic bez nutnosti lepení.

Nízká spotřeba plastů

V maximální míře nahrazujeme používání plastové bublinkové folie netkanou textilií ze 100% recyklovaného materiálu.

Tříděný odpad

Veškerý likvidovaný odpad po stěhování prochází naším třídícím střediskem. Zde ho roztřídíme dle recyklačních tříd a ekologicky zlikvidujeme.

ISO 140001:2015

Zavedli jsme certifikovaný systém řízení dopadů činnosti společnosti na životní prostředí dle normy ISO 14001:2015. Systém je pravidelně auditován.

Zelená firma

Systém managementu jakosti všech vnitrofiremních procesů zohledňuje jejich ekologické dopady.
Jsme držiteli certifikátu Zelená firma.

Stěhování - poptávkový formulář​
Stěhování - poptávkový formulář​